fbpx
  • Obsługa klienta: +48(77)540-78-26

Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenie reklamacji

Formularz zgłoszenia reklamacji

Usługa podlega reklamacji do 30 dni od momentu wdrożenia usługi. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonej usłudze wad lub niezgodności z usługą zawartą w umowie. Do zgłoszenia reklamacji prosimy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni od daty otrzymania formularza reklamacyjnego.